K O N K U R S!

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM

„Mój ulubiony bohater literacki”

Zobacz obraz źródłowy

Termin zgłaszania prac: 10.10.22 – 24.10.22 (do nauczycielek w grupach)

Format pracy: praca płaska w formacie A3 lub A4

Technika: dowolna

Ogłoszenie wyników konkursu: 24.10.22

WSZYSTKIE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE I WYEKSPONOWANE NA GAZETCE W HOLU PRZEDSZKOLNYM.