DZIEŃ DRZEWA

W poniedziałek 10 października w przedszkolu wspólnie obchodziliśmy Światowy Dzień Drzewa.  Wszystkie grupy zaprezentowały dla całej społeczności przedszkolnej krótkie programy artystyczne- wiersze, piosenki, tańce. Na zakończenie uroczystości dzieci przyrzekały, że będą dbać o drzewa oraz staną się małymi strażnikami przyrody. 

Podjęte działania miały na celu propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat drzew i integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej zabawie.