DZIEŃ DRZEWA

W poniedziałek 10 października w przedszkolu wspólnie obchodziliśmy Światowy Dzień Drzewa.  Wszystkie grupy zaprezentowały dla całej społeczności przedszkolnej krótkie programy artystyczne- wiersze, piosenki, tańce. Na zakończenie uroczystości dzieci przyrzekały, że będą dbać o drzewa oraz staną się małymi strażnikami przyrody. 

Podjęte działania miały na celu propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat drzew i integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej zabawie.

GRAMY ZMYSŁAMI

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

  • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
  • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
  • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
  • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
  • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
  • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

K O N K U R S!

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM

„Mój ulubiony bohater literacki”

Zobacz obraz źródłowy

Termin zgłaszania prac: 10.10.22 – 24.10.22 (do nauczycielek w grupach)

Format pracy: praca płaska w formacie A3 lub A4

Technika: dowolna

Ogłoszenie wyników konkursu: 24.10.22

WSZYSTKIE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE I WYEKSPONOWANE NA GAZETCE W HOLU PRZEDSZKOLNYM.

“Igrzyska Przedszkolaka 2022”

05.10.2022 pięcio- i sześciolatki z naszego przedszkola wzięły udział w imprezie sportowej “Igrzyska Przedszkolaka 2022”, która odbyła się w Hali Sportowej OSiR w Olsztynie. Honorowy patronat objął Polski Komitet Olimpijski.

Dzieci miały do pokonania dziesięć stacji – każda reprezentowała inną dziedzinę sportu. Ćwiczenia były poprzedzane pokazami sportowców. Dzieci ćwiczyły m.in. zapasy, przewroty, rzuty do celu, biegi z przeszkodami, grały w ping ponga oraz piłkę nożną. Trenowały pływanie “na sucho”, kozłowały pikę do koszykówki oraz sprawdzały siłę na stacji Taekwondo. Na zakończenie każdy dostał złoty medal oraz dyplom. Był to dzień pełen ruchu i zabawy, który pozostawił wiele wrażeń..

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia z uzdolnień dotyczą gier planszowych, a prowadzić je będzie pani Magdalena Saternus. W zajęciach biorą udział dzieci z grup: IV, V, VI. Zajęcia dla dzieci zdolnych prowadzone są w oparciu o autorski program, który skorelowany jest z celami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Dzieci będą miały okazję grać w gry losowe, zręcznościowe, strategiczne, edukacyjne, logiczno-pamięciowe, elektroniczne, a także skonstruują swoją własną grę planszową „ścigankę”. Dodatkowo nauczycielka podczas zajęć, będzie stosować słownictwo w j. angielskim. Służyć ma to, jak najwcześniejszemu osłuchiwaniu się dzieci z j. obcym, uczenia się poprzez zabawę, rozumienia poleceń i podejmowania próby wypowiadania pierwszych słów oraz zwrotów w j. angielskim.

1.PROSTE GRY LOSOWE