Drodzy Rodzice!

Poniżej przedstawiamy informację na temat terminów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024:

 

02.03.2023  od godz. 8:00 – 16.03.2023 do godz. 15.00

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.04.2023 godz. 14:00

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

  i kandydatów niezakwalifikowanych

13.04.2023 – 19.04.2023 godz. 15:00

     Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola  w postaci pisemnego oświadczenia

20.04.2023 godz. 14:00

        Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola

          Rekrutacja przebiega w formie elektronicznej, szczegóły na stronie:

         https://portal.edukacja.olsztyn.eu/   w zakładce „Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024”.

UWAGA RODZICE!

Od dnia 1.02.2023 następuje zmiana konta bankowego, na które należy dokonywać opłaty za przedszkole:

NOWY RACHUNEK PRZEDSZKOLA:

Przedszkole Miejskie Nr 20

Citi Bank Handlowy

59 1030 1508 0000 0008 2308 3001

Konkurs „Mamo! Tato! Zróbmy stroik!”

Przed Świętami Bożego Narodzenia w przedszkolu odbył się rodzinny konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Bardzo dziękujemy dzieciom oraz  ich rodzicom za udział w konkursie, za zaangażowanie, poświęcony czas oraz kreatywność! Przepiękne prace długo zdobiły hol przedszkola i były podziwiane przez wszystkich odwiedzających naszą placówkę.

We wtorek 13 grudnia grupa I i III  wzięła udział w warsztatach cukierniczych ze zdobienia pierników. Pod okiem Pań z  Zespołu Szkół Gastronomiczno- Spożywczych w Olsztynie dzieci samodzielnie tworzyły różnokolorowe lukry. Przygotowanymi słodkościami ozdobiły upieczone wcześniej pierniki.

Każde dziecko stworzyło swoje małe dzieło sztuki. Trudno było się oprzeć kolorowym cukiereczkom, posypkom i słodziutkiemu lukrowi, i nie skosztować odrobinki. Na koniec warsztatów, dzieci wręczyły Pani Małgorzacie podziękowanie.

Bardzo dziękujemy  Pani Małgorzacie Marciniec za zorganizowanie warsztatów, cudowne zajęcia i poświęcony nam czas.

W poniedziałek 12 grudnia podsumowaliśmy realizację drugiej edycji programu profilaktycznego „Taneczne inspiracje”, do którego zaprosili nas Klub Power Dance Agora wspólnie z MZPiTU. Dzieci z grupy IV, V i VI zaprezentowały dla najbliższych sambę, walca angielskiego, poleczkę, merenque, hip- hopa, cha-chę i czekoladę. Natomiast rodzice mieli okazje nauczyć się cha-chy od dzieci. Dziękujemy za możliwość udziału w programie!

INFORMACJA O  ZMIANIE W OPŁATACH

Drodzy Rodzice,

Uchwała Nr LIII/840/22  podjęta 29 listopada 2022 r. przez Radę Miasta Olsztyna  wprowadza zmianę dotyczącą wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Od 22 grudnia 2022 r. wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi: 1,14 zł. Przypominam, że w naszym przedszkolu bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 7:30 – 12:30.

Dyrektor

Elżbieta Rudzik


Nasza placówka została nagrodzona w VII edycji konkursu

„Certyfikat Ogrodu Dydaktycznego – Herbarium Mikołaja Kopernika”.

Jest nam bardzo miło, że nasze działania na rzecz przyrody są doceniane. Efekty te osiągamy dzięki zaangażowaniu naszych przedszkolaków, które zawsze bardzo chętnie biorą udział w zajęciach związanych z przyrodą oraz Rodziców, którzy wspierają nasze działania. Uroczystość wręczenia Certyfikatów odbyła się 07.12.2022 r. w sali Olsztyńskiego Planetarium.

Mikołajki w przedszkolu

„Czy mały, czy duży,

Każdy jest przejęty,

Kiedy Mikołaj,

przynosi prezenty”

Czekając na „gościa” dzieci w grupach wysłuchały historii o Świętym Mikołaju, rozwiązywały zagadki, ubierały choinkę, wykonywały ciekawe prace plastyczne i uczestniczyły w zabawach ruchowych i integracyjnych.  Okazało się, że Mikołaj przybył do przedszkola i zostawił prezenty w szatni. Duże zdziwienie i spontaniczna radość towarzyszyła dzieciom podczas odszukiwania podarków w butach.

MOBILNE PLANETARIUM W PRZEDSZKOLU

W piątek 2 grudnia nasze przedszkolaki odbyły wycieczkę w kosmos. Było to możliwe dzięki mobilnemu planetarium, które zawitało do naszego przedszkola. Wewnątrz nadmuchiwanej, ogromnej kopuły, która dawała wrażenie przestrzeni kosmicznej, dzieci obejrzały seanse edukacyjne.   Każda grupa miała możliwość wyboru tytułu projekcji, dostosowanej do wieku przedszkolaków.

Pokaz dostarczył wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń.