W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii „BohaterOn w Twojej szkole”. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Celem inicjatywy było rozbudzanie świadomości historycznej dzieci.

Korzystając z udostępnionych materiałów edukacyjnych, starszaki  z gr. II i V wzięły udział w zajęciach dydaktycznych dot. historii Polski. Podczas tej ważnej lekcji poruszyliśmy m.in. kwestie tego czym jest spór, konflikt, wolność, patriotyzm. Ciekawym elementem zajęć było obejrzenie spektaklu  Teatru Lalek pt. „NIEBAJKA  O POWSTANIU WARSZAWSKIM” (online). Przedstawienie oparte na relacji dziadek- wnuczka w prosty sposób wyjaśnia dzieciom czym jest bohaterstwo i czyn patriotyczny. Dzieci zapoznały się z Symbolami Powstania Warszawskiego oraz zastanawialiśmy się kim jest i jakie cechy posiada bohater oraz czy sami możemy być małymi bohaterami-patriotami, np. poprzez dbanie o swoją okolicę, zbieranie i segregowanie śmieci.  Na zakończenie zajęć dzieci stworzyły papierowe pacynki- myszki. Wykonane pacynki posłużyły do odegrania scenek na temat rozwiązywania konfliktów. Poruszona tematyka zainspirowała również dzieci do wykonania gier ściganek.

Nasza placówka otrzymała podziękowanie od Komitetu Organizacyjnego kampanii BohaterOn- włącz historię.