„Z darami natury świat nie jest ponury!”- 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Głównym celem ekologiczno – plastycznego projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Cele szczegółowe:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów;
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą;
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne;
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia;
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody;
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt;
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych;
 • dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

 

ZADANIE NUMER 10 – „PRZYRODNICZE OBRAZKI”

Zadanie  wykonała  grupa III „Zuchy”, wykorzystując materiał przyrodniczy tj. jesienne liście znalezione przez dzieci podczas spacerów w pobliżu przedszkola. Dzieci wykonały śliczne witrażowe drzewka z rolek  i świeżych liści.

ZADANIE NUMER 12 – „KASZTANOWY ZAWRÓT GŁOWY”

W październiku grupa III „Zuchy” podczas  warsztatów z rodzicami wykonywała ludziki i ozdoby ze zgromadzonych darów jesieni (kasztanów, żołędzi, jarzębiny, orzechów, itp.). Dzięki zaangażowaniu rodziców i dzieci  powstały bardzo ciekawe i pomysłowe prace.

ZADANIE NUMER 1 – „KÓŁKO I KRZYŻYK” ORAZ

ZADANIE NUMER 3 „NAKRĘTKOWE GRY”

Grupa V „Sześciolatki” wykorzystała materiał przyrodniczy (kasztany, liście, żołędzie) do realizacji gry kółko i krzyżyk. Dzieci zainspirowane zabawą wymyśliły również bardzo ciekawe gry planszowe z wykorzystaniem nakrętek od  plastikowych butelek. Dzięki tej zabawie dzieci  ćwiczyły małą motorykę, pomysłowość i spostrzegawczość oraz umiejętność pracy w zespołach.

ZADANIE NUMER 19 – „EKOKULTURA”
ZORGANIZOWANIE ZBIÓRKI NA RZECZ POMOCY ZWIERZĘTOM

Wszystkie grupy przedszkolne przyłączyły się do akcji zbiórki na rzecz zwierząt ze Schroniska w Olsztynie zbierając karmę, legowiska, koce i inne akcesoria. Serdecznie dziękujemy rodzicom za wsparcie akcji  i pomoc w realizacji kolejnego zadania z projektu.

ZADANIE NUMER 20 – „WOREK INSPIRACJI”

Dzieci z grupy I „Maluszki” podczas jesiennych zabaw  wykorzystały dary natury zebrane podczas spacerów z rodzicami. Dzięki tej zabawie mogły poznać lepiej swoje zmysły.

ZADANIE NUMER 17 – „EKODOMKI”

WYKONANIE KARMNIKA DLA PTAKÓW

W styczniu grupa III  „Zuchy” podczas zajęć o zimowych potrzebach ptaków zrealizowała kolejne zadanie projektu. Dzieci przygotowały samodzielnie smakołyki dla ptaków, które rozwiesiły w przedszkolnym ogrodzie. Dokarmiając ptaki przedszkolaki zyskują poczucie, że robią coś dobrego. Jest to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt.

ZADANIE NUMER 7 – „PLASTIKOWA BUTELKA W COŚ NIEZWYKŁEGO ZAKLĘTA”- zabawka z butelki PET

W lutym grupa II „Starszaki” wykonała pingwiny, które zostały wykorzystane do zabaw matematycznych.

ZADANIE NUMER 2 „EKOTORBA”-  wykonanie ekotorby z materiałów z odzysku.

W kwietniu nauczycielki z grupy III M. Bernat i J. Machel zorganizowały przedszkolny  rodzinny konkurs ekologiczny  „Torba ekologiczna”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków i ich rodziców. Powstało wiele ciekawych i pomysłowych  prac.

ZADANIE NR 13- „PAN PATYK”