W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia z uzdolnień dotyczą gier planszowych, a prowadzić je będzie pani Magdalena Saternus. W zajęciach biorą udział dzieci z grup: IV, V, VI. Zajęcia dla dzieci zdolnych prowadzone są w oparciu o autorski program, który skorelowany jest z celami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Dzieci będą miały okazję grać w gry losowe, zręcznościowe, strategiczne, edukacyjne, logiczno-pamięciowe, elektroniczne, a także skonstruują swoją własną grę planszową „ścigankę”. Dodatkowo nauczycielka podczas zajęć, będzie stosować słownictwo w j. angielskim. Służyć ma to, jak najwcześniejszemu osłuchiwaniu się dzieci z j. obcym, uczenia się poprzez zabawę, rozumienia poleceń i podejmowania próby wypowiadania pierwszych słów oraz zwrotów w j. angielskim.

1.PROSTE GRY LOSOWE