Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci uzdolnionych w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z kodowania i programowania. Zajęcia prowadzone są  w oparciu o program własny „Kodowanie i programowanie przez zabawę”, który sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci w sposób najbardziej przyjazny dla nich, czyli poprzez zabawę, ruch oraz doświadczenie i eksperymentowanie.

Program skorelowany jest z celami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych, rozwijanie postawy twórczej, logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, zadaniowego podejścia do stawianych problemów i umiejętności pracy zespołowej. Na zajęcia uczęszczają dzieci z grupy II, V, VI.

W ramach zajęć zrealizowane zostały następujące zagadnienia:

1.Zabawy i ćwiczenia w precyzyjnym komunikowaniu się

 

2.Zabawy i ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną

  

 

3.Zabawy z kubeczkami

  

 

4.Zabawy wprowadzające i utrwalające układ współrzędnych

 

 5.Zabawy i gry z wykorzystaniem maty do kodowania.

 

6.Zabawy wprowadzające podstawowe pojęcia programistyczne(od rytmów do pętli, od strzałek do funkcji).

7. Zabawy z wykorzystaniem robotów.

8. Zabawy z wykorzystaniem tabletów.