Rozkład dnia

Godziny
Przebieg/ rodzaj wykonywanych czynności
6:30-8:00
Schodzenie się dzieci: zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry, układanki stolikowe, rozmowy stolikowe, rozmowy z dzieckiem, ćwiczenia indywidualne z dziećmi.
8:00-8:20
Zabawy integrujące grupę: zabawy ruchowe i muzyczne, tradycyjne zabawy ze śpiewem, czytanie dzieciom książek przez nauczycielkę itp. Ćwiczenia ogólnorozwojowe: np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, motorykę.
Rozmowy kierowane na bliskie dzieciom tematy.
8:20-9:00
Przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.
Czynności higieniczne po śniadaniu.
9:00-9:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (zajęcia matematyczne, przyrodnicze, ruchowe, gimnastyczne, umuzykalniające, plastyczno-techniczne, z mowy ojczystej, literackie, wycieczki, spacery itp.)
9:30-10:15
Zabawy dowolne w sali, praca indywidualna z dziećmi.
10:15-10:30
Drugie śniadanie.
10:30-11:15
Zabawy ruchowe na podwórku, spacery.
11:15-12:00
Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12:00-14:00
Dzieci młodsze: poobiedni odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek (bajkoterapia).
Dzieci starsze: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej, praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.
14:00-14:30
Podwieczorek, czynności higieniczne.
14:30-16:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Zabawy integracyjne.
Zabawy dowolne.
Rozchodzenie się dzieci.